De 72 Glazen van de St Janskerk in Gouda
uitgeverij Eburon, 2008

Er bestaan in de wereld weinig gotische kerken meer waarvan alle ramen nog voorzien zijn van gebrandschilderd glas. De St. Janskerk in Gouda is er één van: al haar vensters zijn gevuld met gekleurde ramen, bekend onder de naam “de Goudse Glazen”. De 72 glazen, waarvan de meeste dateren uit de zestiende eeuw, vormen samen een uniek ensemble dat tot de hoogtepunten behoort van de Europese glasschilderkunst.

In deze uitgave zijn voor het eerst alle glazen volledig in beeld gebracht, met een heldere toelichting op hun ontstaansgeschiedenis, thematiek en onderlinge samenhang.