OPGESTOOKT,
legale en illegale alcohol
Belasting en Douanemuseum, 2012

De hoofdtaak van de Douane is de controle op goederenstromen bij de grenzen. De Douane meet, weegt, telt en identificeert goederen, op grond waarvan de accijns wordt vastgesteld. Ook controleert zij op verboden producten en op de kwaliteit van het product. Bij de controle op sterke drank komen al deze taken aan bod. Is het product deugdelijk samengesteld, klopt het alcoholpercentage en kloppen de aangegeven hoeveelheden. Omdat alcohol van oudsher zwaar belast is met accijns, is het sjoemelen met alcohol aantrekkelijk. In 1945 werd een speciale dienst opgericht voor het tegengaan van fraude: de FIOD, die ook de opsporing
van illegale stokerijen voor haar rekening nam.