HET AVONTUUR VAN DE ANWB,
150 jaar onderweg
Uitgeverij THOTH, Bussum

Op snelwegen en in steden zijn de gele Wegenwachtauto’s niet te missen. Op de radio klinkt de ANWB-verkeersinformatie en in 
bijna elke grotere plaats is een ANWB-winkel aanwezig. Ruwweg 
één op de twee huishoudens in Nederland is lid van de vereniging. 
Twee jaar na de oprichting in 1883 had de vereniging 290 leden. 
Nu zijn het er 4,4 miljoen. Hoe en waarom werd de ANWB zo groot 
en maatschappelijk relevant?

De ANWB organiseerde aanvankelijk toertochten en wegwedstrijden voor de aangesloten fietsers. Toen ze zich in 1900 omvormde tot toeristenbond verbreedde ze haar werkterrein tot automobilisten, watersporters en kampeerders. Zo nam ze het initiatief tot de aanleg van de eerste fietspaden, pleitte ze succesvol voor het geschikt maken van het Nederlandse wegennet ten bate van de auto, stond ze aan de basis van de eerste nationale parken en wist ze de aanleg van meer 
en betere kampeerterreinen voor elkaar te krijgen.

De geschiedenis van de ANWB is ook de geschiedenis van de Nederlandse samenleving, van de vakanties voor de happy few tot 
de massale zomerse uittocht en mobiliteit voor velen.