BVR NL,
Ruimte en Regie

BVR, adviseurs ruimtelijke ordening, 2004

BVR NL, Ruimte en regie vertelt over de aanpak van BVR, niet alleen een bron van opmerkelijke, vaak innovatieve plannen, maar ook van boeiende verhalen over de wereld achter de schermen van de BVR in woord en beeld toegelicht. Daarbij komt zowel het verhaal van de stedenbouwkundige aan bod als dat van andere partijen, zoals de ontwikkelaar en de bestuurder. Het werk van BVR wordt in een bredere context geplaatst door essays van experts over het krachtenveld van de ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling. Het boek laat zien hoe een intensieve wisselwerking tussen strategie, ontwerp en realisatie een voorwaarde is om te kunnen sturen aan ruimtelijke ontwikkeling.