TEKENBOEK STADSGEBOUWEN  
functiestapelingen, publieke binnenwerelden,
in één blok
uitgave in eigen beheer

(i.o.v. AIR foundation)

AIR, het architectuurcentrum van Rotterdam, agendeert met haar programma GROOT de betekenis en potentie van hybride stadsgebouwen voor Rotterdam. Grote gebouwen, stapelingen van functies, met publieke binnenwerelden. AIR ziet dat Rotterdam hier een verleden mee heeft, en er vooralsnog ook een toekomst mee bouwt.

Het hybride stadsgebouw is fascinerend en spreekt tot de verbeelding door haar schaal en meervoudigheid. De verschillende functies, hun publieke gezicht, de veelheid aan gebruikers en daarmee ook de veelheid aan verhalen en geschiedenissen: dit soort gebouwen zijn persoonlijkheden in de stad. De fascinatie voor deze gebouwen leidt ook tot de behoefte beter te begrijpen hoe ze in elkaar zitten. Hoe zijn de functies gestapeld? Wat is publiek? De architectuur van deze gebouwen laat zich niet in één oogopslag begrijpen. Om te doorzien wat de architectuur van deze gebouwen behelst is een architectonische analyse een interessant instrument – de essentie in zwart-wit.

Op uitnodiging van AIR is door Job Floris (Monadnock) en Susanne Komossa en Roberto Cavallo (TU Delft, Faculteit Bouwkunde) daarom een analyseformat ontwikkeld en een reeks analyses van grote hybride stadsgebouwen getekend. Vergelijking wordt mogelijk door de herhaling van doorsneden, axometrieën en plattegrond in dezelfde schaal en tekenwijze. De reeks brengt een zevental historische Rotterdamse gebouwen en hun inspiraties van eerder of elders in beeld. Aan deze reeks van tweelingen is een viertal recente Rotterdamse bouwprojecten toegevoegd in hetzelfde format. De tekeningen registreren slechts – de beoordeling van de gebouwen is aan de lezer.